Ijwi Rya Rubanda: Urubuga rwa Twese
Jya ku URUBUGA RWA TWESE
Nyabuneka, Ijwi Rya Rubanda ntiyemera abiyoberanya cyangwa batanga informations zitarizo kuri uru rubuga.

Ijwi Rya Rubanda: Urubuga rwa Twese

Banyarwanda, Bavandimwe, Nshuti,

Muri iki gihe havugwa cyane ibibazo birebana n'imicungire ikwiriye kuvugururwa mu gihugu cyacu, twasanze ari ngombwa gushyiraho IJWI RYA RUBANDA, urubuga rudaheza, twese dushobora guhurizaho ibitekerezo byacu kugira ngo dushyireho fondasiyo ikomeye igomba kwubakirwaho demokarasi twifuza mu Rwanda.

Ijwi Rya Rubanda rero ni urubuga buri muntu wese ufite igitekerezo cyubaka, ashobora kugana kugira ngo agitange mu Kinyarwanda, mu kinyabupfura, mu bwitonzi no mu bwubahane, maze abandi babe bagira icyo bakivugaho kandi nawe atege amatwi abafite ibitekerezo bindi.
Si urwo gutukaniraho. Ni urugomba kuduhuza.
Buri wese ashobora kuvuga no kwandika akinigura. Ntawe uzanigwana ijambo mugihe azaba yubahiriza amategeko agenga uru rubuga.

Ijwi Rya Rubanda kandi ubu ni iradiyo buri wese muri twe ubishaka ashobora gukoresha ageza ku bandi banyarwanda amakuru, ibitekerezo, ibishimisha cyangwa se ibitera agahinda mu mibereho yacu ya buri munsi.

Twizeye ko izadufasha kubona icyo duhuriyeho, maze tukazashobora kubana mu Rwanda rwacu nta kwishishanya. Kwumvikana ku micungire ya kidemokarasi mu gihugu cyacu bizaturuka kuri twe twese. Tubyitabire rero. Maze uyu mwaka dutangiye wa 2012 uzarangire hari intambwe igaragara yatewe mu birebana n'ubwumvikane n'imibanire myiza y'abanyarwanda.

Ijwi Rya Rubanda.
Ukuboza 2011.

s2Member®
Privacy Policy - Terms and Conditions - ALL RIGHTS RESERVED.